Oldal kiválasztása

2018. január 1-én lép hatályba 28/2017. (V. 30.) FM rendelet, ami az élelmiszeripari vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozik. A rendelet kötelezi ezen vállalkozásokat részletes önellenőrzési terv felállítására és a benne foglaltak dokumentált végrehajtására. Az önellenőrzés elektronikusan is dokumentálható.

Az önellenőrzési tervnek tartalmaznia kell:

 • az önellenőrzési terv által felölelt időszakot
 • az önellenőrzés során alkalmazott módszert
 • az elvégzett önellenőrzés igazolásának módját
 • az önellenőrzés során keletkezett dokumentumok és az önellenőrzési terv megőrzésének idejét
 • az ellenőrzés tárgyát
 • az ellenőrzött követelményeket
 • az ellenőrzési időpontot vagy gyakoriságot
 • az ellenőrzés, megfigyelés vagy mintavétel pontos helyét
 • az ellenőrzésért és az önellenőrzési terv végrehajtásáért felelős személyt

Az önellenőrzési terv meghatározása során figyelembe kell venni:

 • az élelmiszer-vállalkozás tevékenységét, méretét
 • az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszer jellegét és mennyiségét
 • az élelmiszer-vállalkozás által az élelmiszer előállításhoz felhasznált alapanyagok és az előállított élelmiszerek humán-, állat- vagy növény-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatát
 • a forgalomba hozatal helyi, regionális, országos vagy nemzetközi jellegét

Az önellenőrzés során alkalmazott módszer lehet:

 • érzékszervi vizsgálat
 • meghatározott követelmények mérése, a mért és észlelt eredmények értékelése és elemzése, ezek alapján – ha szükséges – beavatkozás
 • mintavétel és laboratóriumi vizsgálat
 • az élelmiszer-vállalkozás tevékenysége során az önellenőrzéshez kapcsolódóan átvett, kapott, illetve keletkezett dokumentumok, feljegyzések ellenőrzése, értékelése és elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás
 • az átvevői, felhasználói és fogyasztói panaszok kivizsgálása, elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás

A teljes jogszabály itt olvasható: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202153.338855